கம்பன் விழா 2019

நாள்: 13.10.2019 பிற்பகல் 3:00 மணி முதல் வழக்காடு மன்றம்; மாலை 6:00 மணி  முதல் விழா

இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்

கம்பன் விழா 2018

சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் படைத்த கம்பன் விழா 2018 பட்டிமன்றம்.  கம்பன் தம்பியராக ஏற்றுக் கொண்ட மூவரில் ஏற்றம் பெற்றவன் குகனா?  சுக்கீரீவனா?  விபீடனனா?  பார்த்து மகிழுங்கள் – மன்னை மிடீயா தயாரிப்பு

சிறப்பு விருந்தினர் இலங்கை தூதரகத் துணைத் தூதர் திரு அமீர் அஜ்வத் உரை – காணொளி

கம்பன் விழா 2015

கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ் “உள்ளத்தனைய உயர்வு எனும் தலைப்பில் ஆற்றிய சிறப்புரையின் காணொளி:

பகுதி 1

பகுதி 2

பகுதி 3