கவியரசு கண்ணதாசன் பாட்டுத் திறன் போட்டி

கவியரசு கண்ணதாசன் பாட்டுத் திறன் போட்டி சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் ஆண்டுதோறும் நடத்தும் கவியரசு கண்ணதாசன் விழாவை வரும் நவம்பர் 18ஆம் தேதி சிறப்பாக நடத்தவிருக்கிறது. இவ்வாண்டு பிற்பகல் 3:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை நடைபெறும். அதனை ஒட்டி இவ்வாண்டும் இரண்டு பிரிவுகளாகக் கண்ணதாசன் பாட்டுத் திறன் போட்டி நடைபெறும். 6 வயது முதல் 14 வயது வரை உள்ளவர்களுக்கு ஒரு பிரிவாகவும் (23.09.2004 முதல் 23.09.2012 வரை) 14 வயதிற்கு … Continue reading கவியரசு கண்ணதாசன் பாட்டுத் திறன் போட்டி