கதைக்களம்

எழுத்தாற்றலை வளர்க்கும் ’கதைக்களம்’ கதைக்களத்தில் கலந்துரையாடிய எழுத்தாளர்கள் கதைக்களம் நடக்கும் நாள்: 4.3.2018  ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4:00 – 6:00 மணி இடம்: பெக் கியோ சமூக மன்றம் கதைக்களம் – மார்ச் 2018: அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள்: 23.2.2018 வெள்ளிக்கிழமை சிறுகதைப்  போட்டி மாணவர் பிரிவிற்கான தொடக்கவரி: “சேட்டை செய்த குழந்தைகள் எல்லோரும் குதூகலத்துடன் சிரித்துக்கொண்டு இருக்க, தலையைப் பிய்த்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த அம்மாவின் அருகில் அவன் மெதுவாகச் சென்றான்.” பொதுப் பிரிவிற்கு தொடக்கவரி கிடையாது.  சொல்வளம்: மறந்த மறைந்த வார்த்தைகள் … Continue reading கதைக்களம்