கதைக்களம்

எழுத்தாற்றலை வளர்க்கும் ’கதைக்களம்’ கதைக்களத்தில் கலந்துரையாடிய எழுத்தாளர்கள் கதைக்களம் நடக்கும் நாள்: 3.12.2017 நேரம்: மாலை 4:00 – 6:00 மணி இடம்: பெக் கியோ சமூக மன்றம் அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள்: 24.11.2017 வெள்ளிக்கிழமை கதைக்களத்துக்கான தொடக்கவரி: “நியான் விளக்குகள் ஊரெங்கும் பிரகாசிக்க, என் மனத்தின் இருளை யாரறிவார்?” சொல்வளம்: மறந்த மறைந்த வார்த்தைகள் சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகமும் பெக் கியோ சமூக மன்ற இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழுவும் இணைந்து படைக்கும் கதைக்களம், மே … Continue reading கதைக்களம்