முத்தமிழ் விழா 2020 மாணவர் போட்டிகள்

பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு (மாறுவேடப் போட்டி)

விவரக்கடிதம்        விதிமுறைகள்        பதிவுப்படிவம்

ஜூலை  31ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்கவும்.

கீழ்கண்ட போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள விரும்புபவர்கள் பள்ளி ஆசிரியரைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மட்டுமே போட்டிகளில் பங்கேற்கலாம்.

 

தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

P1 – P2     மாறுவேடப் போட்டி

P3 – P4    கதை சொல்லும் போட்டி

P5 – P6    பேச்சுப் போட்டி

ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை பள்ளி மூலம் அனுப்பி வைக்கவும். விவரங்களுக்கு இங்கே தட்டவும்.

உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

உயர்நிலை 1 – 2  –> சொல்லுக்கு சொல்

உயர்நிலை 3 –> கட்டுரை எழுதுதல்

உயர்நிலை 4 – 5 –> சிறுகதை எழுதுதல்

ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை அனுப்பி வைக்கவும்.

தொடக்கக்கல்லூரி, பலதுறை தொழிற் கல்லூரி, புதுமுக வகுப்பு மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

நிலை 1 – 2 –> சிறுகதை எழுதுதல்

ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை அனுப்பி வைக்கவும்.

மேல் விவரங்களுக்கு:

திருமதி கிருத்திகா (செயலாளர்) kiruthikavirku@gmail.com

திருமதி மலையரசி (செயலவை  உறுப்பினர்) 9782 6039

திருமதி மணிமாலா (செயலவை  உறுப்பினர்) 8725 8701

திருமதி பிரேமா (செயலவை  உறுப்பினர்) 9169 6996

For further information, please contact:
Ms. Kiruthika (Secretary) kiruthikavirku@gmail.com
Mdm. Malaiarasi (exco member) HP: 9782 6039
Mdm. Manimala (exco member) HP: 8725 8701
Mdm. Prema (exco member) HP: 9169 6996