முத்தமிழ் விழா 2018 மாணவர் போட்டிகள்

நாள்: 24 மார்ச் 2018 சனிக்கிழமை 2:00 மணி; இறுதிச் சுற்று: 7 ஏப்ரல் 2018

இடம்: நார்ந்த்லேண்ட் உயர்நிலைப்பள்ளி, சிங்கப்பூர் 768578

NORTHLAND SECONDARY SCHOOL, No. 3, YISHUN ST 22, SINGAPORE 768578

nothland school Map

பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு (மாறுவேடப் பபாட்டி)

விவரக்கடிதம்        விதிமுறைகள்        பதிவுப்படிவம்

16.03.2018 தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்கவும்.

கீழ்கண்ட போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள விரும்புபவர்கள் பள்ளி ஆசிரியரைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் – 24 மார்ச் 2018

P1 – P2     மாறுவேடப்போட்டி

P3 – P4    திருக்குறள் போட்டி

P5 – P6    பேச்சுப்போட்டி

25.02.2017 தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை பள்ளி மூலம் அனுப்பி வைக்கவும். விவரங்களுக்கு இங்கே தட்டவும்.

உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்- 3 மார்ச் 2018

உயர்நிலை 1 – 2 மொழிபெயர்ப்புhttp://singaporetamilwriters.com\ASTW\MuththamizhVizha\Rules for Primary.pdf

உயர்நிலை 3 செய்தி எழுதுதல்

உயர்நிலை 4 – 5 சிறுகதை எழுதுதல்

23.02.2018 தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை அனுப்பி வைக்கவும்.

தொடக்கக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் – 3 மார்ச் 2018

நிலை 1 – 2 சிறுகதை எழுதுதல்

23.02.2018 தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை அனுப்பி வைக்கவும்.

 

For further information feel free to contact:
Mr. Suba Arunachalam (Secretary) HP: 93221138
Ms. Kiruthika (Asst. Secretary) HP: 90602644
Ms. Prema Mahalingam (Exco Member) HP: 91696996