முத்தமிழ் விழா 2019 மாணவர் போட்டிகள்

இடம்: நார்த்லேண்ட் உயர்நிலைப்பள்ளி, சிங்கப்பூர் 768578

NORTHLAND SECONDARY SCHOOL, No. 3, YISHUN ST 22, SINGAPORE 768578

nothland school Map

பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு (மாறுவேடப் போட்டி) – 16 மார்ச், பிற்பகல் 2:00 மணி

விவரக்கடிதம்        விதிமுறைகள்        பதிவுப்படிவம்

மார்ச் 9ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்கவும்.

கீழ்கண்ட போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள விரும்புபவர்கள் பள்ளி ஆசிரியரைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் – 16 மார்ச், பிற்பகல் 2:00 மணி

P1 – P2     மாறுவேடப் போட்டி

P3 – P4    கதை சொல்லும் போட்டி

P5 – P6    பேச்சுப் போட்டி

மார்ச் 9ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை பள்ளி மூலம் அனுப்பி வைக்கவும். விவரங்களுக்கு இங்கே தட்டவும்.

உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்- 2 மார்ச், பிற்பகல் 2:00 மணி

உயர்நிலை 1 – 2  –> மொழிபெயர்ப்பு

உயர்நிலை 3 –> செய்தி எழுதுதல்

உயர்நிலை 4 – 5 –> சிறுகதை எழுதுதல்

பிப்ரவரி 23ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை அனுப்பி வைக்கவும்.

தொடக்கக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் – 2 மார்ச், பிற்பகல் 2:00 மணி

நிலை 1 – 2 –> சிறுகதை எழுதுதல்

பிப்ரவரி 23ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பப் படிவங்களை அனுப்பி வைக்கவும்.

மேல் விவரங்களுக்கு:

திரு. சுப. அருணாசலம் (செயலாளர்) HP: 93221138

திருமதி கிருத்திகா (துணைச் செயலாளர்) kiruthikavirku@gmail.com

For further information, please feel free to contact:
Mr. Suba Arunachalam (Secretary) HP: 93221138
Ms. Kiruthika (Asst. Secretary) kiruthikavirku@gmail.com