40ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் புகைப்படங்களுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்.

17.09.2017 திறப்பு விழா சிறப்புரைகள்

40th photo 17

18.09.2016 – கருத்தரங்கம், சிறப்புரைகள்,  சுழலும் கவியரங்கம் மற்றும் பட்டிமன்றம்

18.09.2016 - 40ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா

24.09.2016 – இளையர் நிகழ்ச்சி – 3 பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்த முதல் தமிழ் நிகழ்ச்சி

40th photo 24

24.09.2016 உரையரங்கம்

40th photo 24_2

25.09.2016 துணைப்பிரதமர் கலந்துகொண்ட நடிகர் சிவகுமார் சிறப்புரை ஆற்றிய விருந்து

40th photo 25

கழகத்தின் 40 ஆண்டு கால செயல்பாடுகள் – காணொளி

முன்னோட்ட நிகழ்ச்சிகள்

புகைப்படக் கண்காட்சியும் பிற நிகழ்ச்சிகளும்