நிகழ்ச்சிகள்

தமிழ் செய்தி

img

நமது எழுத்தாளர்கள்

நமது சிங்கையில் புகழ்பெற்ற பல எழுத்தாளரக்ளும் அவர்களது படைப்புகள், அவரகள் பெற்ற பரிசு மற்றும் விருதுகள் பற்றிய தொகுப்பு - கீழே உள்ள PDF ஐ க்ளிக் செய்யுங்கள்..

img

கேள்வி-பதில்

1. எழுதும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள என்ன செய்யலாம்?
2. சிறுகதையும் குறுநாவலும் -ஒரு ஒப்பீடு

வாழ்த்துகள்

 • கதைக்களம் பிப்ரவரி 2018

  சிறுகதை விமர்சனம்

  முதல் பரிசு :

       திருமதி மணிமாலா

  இரண்டாம் பரிசு :

       திருமதி விமலாரெட்டி

  img
 • கதைக்களம் பிப்ரவரி 2018

  சிறுகதை விமர்சனம்

  முதல் பரிசு :

       திருமதி மணிமாலா

  இரண்டாம் பரிசு :

       திருமதி விமலாரெட்டி

  img
 • கதைக்களம் பிப்ரவர் 2018

  சிறுகதை பரிசுகள்

  முதல் பரிசு :

       திரு. சிவா

  இரண்டாம் பரிசு :

       திரு. கீழை அ. கதிர்வேல்

  மூன்றாம் பரிசு :

      மேஜர் ரமீஜா மஜீத்

  img
 • கதைக்களம் பிப்ரவர் 2018

  சிறுகதை பரிசுகள்

  முதல் பரிசு :

       திரு. சிவா

  இரண்டாம் பரிசு :

       திரு. கீழை அ. கதிர்வேல்

  மூன்றாம் பரிசு :

      மேஜர் ரமீஜா மஜீத்

  img
 • கதைக்களம் பிப்ரவர் 2018

  சிறுகதை பரிசுகள்

  முதல் பரிசு :

       திரு. சிவா

  இரண்டாம் பரிசு :

       திரு. கீழை அ. கதிர்வேல்

  மூன்றாம் பரிசு :

      மேஜர் ரமீஜா மஜீத்

  img
 • கதைக்களம் பிப்ரவரி 2018

  சிறுகதை விமர்சனம்

  முதல் பரிசு :

       திருமதி மணிமாலா

  இரண்டாம் பரிசு :

       திருமதி விமலாரெட்டி

  img

இங்கே உங்களுடைய கேள்வியினை பதிவு செய்து அனுப்புங்கள்.

எப்படி எழுத ஆரம்பிப்பது? சிறுகதையின் இலக்கணம் என்ன? மற்ற எழுத்தாளர்களை எங்கே சந்திப்பது? எழுதுவதை எப்படி ஒரு நூலாக உருவாக்குவது? அச்சிடும்முன்னர் என்னுடைய புத்தகத்தை யாரிடம் கொடுத்து பரிசீலனை செய்து கொள்வது என உங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் உதவக் காத்திருக்கிறது சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்.

முக்கிய நிகழ்ச்சிகள்