சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்

Association of Singapore Tamil Writers

எங்களது அடுத்த நிகழ்ச்சி.....

எங்களது நிகழ்ச்சிகள்

முத்தமிழ் விழா
கம்பன் விழா
கதைக்களம்
மு.கு.இராமச்சந்திரா புத்தகப் பரிசு
கவியரசு கண்ணதாசன் விழா
இணையதள முகவரி
www.Singaporetamilwriters.com

நிகழ்ச்சி பற்றிய தொடர்புக்கு

திரு கோ இளங்கோவன் +65 9121 6494