இளையரணி 2023 - 2025

கிருஷ்மிதா ஷிவ்ராம்

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழக இளையரணி

2023ஆம் ஆண்டு நடந்த ஆண்டுக்கூட்டத்தில் முடிவெடுத்தப்படி,
சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகத்தின் சட்டத்திட்டங்கள் மாற்றத்திற்குப் பிறகு
சங்கங்களின் பதிவாளர் (Registrar of Societies) ஒப்புதலோடு உருவான இளையரணி உறுப்பினர்கள்.

சரண்யா முசிலா

ஸ்ரீ நிதி விஜயகுமார்

கவின் சசிகுமார்

தன்மதி பன்னீர்செல்வம்

இலக்கியா எழிலி கருணாகரன்

யாழினி கமலக்கண்ணன்

எழில்மதி கணேஷ்குமார்

சௌமியா திருமேனி

சுமூகன் கபிலன்

ஆர்த்தி நாச்சியம்மை